instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego są wymogiem w wielu obiektach. Czym one są? Kiedy są wymagane? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego to dokumenty opracowywane w oparciu obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, o materiały, które udostępniają klienci, czy wizję lokalną obiektu. Obejmują one wiele zagadnień, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej danego budynku, ewakuację, a także niezbędne wyposażenie, na które składają się między innymi gaśnice. Instrukcje zawierają też plan zagospodarowania terenu i opracowanie graficzne poszczególnych części obiektu.

Dlaczego tworzy się instrukcje? Ich celem jest ustalenie ramowych zasad ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, dzięki nim pracownicy mogą zapoznać się ze stanem zagrożenia pożarowego. Ponadto określają zasady, zadania, jak i obowiązki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. To właśnie dzięki instrukcjom pracownicy wiedzą, jak zachować się w przypadku wybuchu pożaru bądź innego zagrożenia.

Z jakich elementów składa się instrukcja?

Instrukcje możemy podzielić na część opisową, graficzną (ujęty w tej części zostaje sprzęt gaśniczy, urządzenia przeciwpożarowego, znaki ewakuacyjne, plan ewakuacji czy usytuowania obiektu) oraz na załączniki. Załącznikiem jest na przykład oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, bądź karty charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Kiedy instrukcje są wymagane?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który jest niezbędny w obiektach bądź też ich częściach, które stanowią odrębne strefy pożarowe. Opracowuje się je w przypadku budynków, które pełnią funkcję użyteczności publicznej (szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (pensjonaty, hotele), produkcyjne, magazynowe bądź stanowią odrębną strefę pożarową powyżej 1 tys. metrów sześciennych. Taką instrukcję należy również przygotować dla budynku bądź jego części stanowiącą odrębną strefę pożarową, w którym istnieje ryzyko wybuchu. Zaliczamy do tego stacje paliw płynnych lub gazu.

Szukasz sprawdzonej firmy, która opracuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego? Sprawdź koniecznie https://pol-poz.pl/instrukcje-bezpieczenstwa-pozarowego-opracowanie.