polska flaga

Dzień 11-sty listopada został uznany przez władze polskie w 1937 roku jako święto państwowe związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Ale czy faktycznie stało się to tego dnia? W jakimś stopniu tak. Nie uzyskaliśmy niepodległości  tylko w ten jeden dzień, ponieważ był to dłuższy proces. Już w styczniu 2017 roku powstała Tymczasowa Rada Stanu, która oznaczała ponowne zaistnienie Królestwa Polskiego. Natomiast cały proces związany z odzyskaniem niepodległości miał miejsce głównie w październiku 2018 roku. Na początku miesiąca została ogłoszona niepodległość przez Radę Regencyjną państwa. Następnie polskie wojska przechodzą pod zwierzchnictwo tej rady. Pod koniec października zaczyna się proces terenów Galicji i Śląska. Zaczęto wówczas rozbrajać garnizony wojsk austriackich między innymi w Krakowie i Cieszynie. Pierwszego listopada rozpoczęło się czynne rozbrajanie wojsk niemieckich oraz austriackich w innych miastach. W nocy z 6 na 7 listopada zostaje powołany rząd Ignacego Daszyńskiego. Dzień – 10 listopada to przyjazd do Warszawy, a jednocześnie zwolnienie z więzienia niemieckiego marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego dnia doszło także do przekazania władzy Radzie Regencyjnej przez byłego już gubernatora Hansa von Beselera.

Dzień 11-sty listopad

W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Doszło do wycofywania się wojsk niemieckich z granic Królestwa Polskiego, gdzie ponad 50 tysięcy żołnierzy niemieckich opuściło Polskę w ciągu 7 dni. W istocie nie doszło do większych wydarzeń tego dnia, ale fakt uchwalenia tej daty jest związana w dużej mierze z opuszczaniem przez żołnierzy niemieckich ziem polskich. Cały proces niepodległościowy trwał jeszcze długo, ponieważ nie wszystkie terytoria były wyzwolone w całości. Oczywiście odzyskiwanie granic nie było proste, a ponadto doszło do walk polsko-bolszewickich w latach 1919-1921 co również przyczyniło się do wydłużenia odzyskiwania niepodległości na wielu obszarach ówczesnego Królestwa Polskiego.

warszawa

Świętowanie niepodległości z koszulką z orłem

Dzisiaj świętowanie niepodległości jest corocznym wielkim wydarzeniem na terenie całego kraju. Rodziny wychodzą na ulice swoich miast ubrani bardzo często w odzież patriotyczną, aby celebrować ten dzień wspólnie ze wszystkimi. Sklep z odzieżą patriotyczną oferuje najwyższej jakości ubrania z różnymi symbolami polskości. Koszulka z orłem, flagą, husarią i wiele innych jest dostępna pod tym adresem.