Rozliczanie pracy dotyczy wszystkich firm w Polsce. Do najbardziej efektywnych możemy zaliczyć rozliczanie elektroniczne. Jest szybkie, nie angażuje dużo naszego czasu. Pozwala nam na sprawne zarządzanie firmą.

Motywowanie pracowników

Elektroniczne rozliczanie czasu pracy pozwala na sprawne i efektowne motywowanie pracowników. System rejestracji czasu pracy bardzo dokładnie zapisuje czas rozpoczęcia oraz zakończenia obecności w firmie. Zapisuje każde wyjście z biura oraz godzinę powrotu. W ten sposób możemy dokładnie kontrolować czas przerw, czas pracy podwładnych. Pozwala to utrzymać dyscyplinę. Pracownicy rzadziej się spóźniają czy wydłużają sobie przerwy. Ma to bezpośrednie przełożenie na koszty pracy, a także zyski całego przedsiębiorstwa.

Elektroniczne rozliczanie czasu pracy – wygodne raporty

Na podstawie zapinanego czasu pracy elektroniczny system generuje raporty. W zależności od naszych potrzeb mogą się w nim znaleźć różne dane – osoby z wypracowanymi nadgodzinami, pracownicy z brakami do obowiązującej normy, pracownicze urlopy itd. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Raporty prezentowane są w przejrzysty sposób, tak byśmy mogli szybko odczytać z nich najważniejsze dla nas dane.

Wygoda dla pracowników

Elektroniczne rozliczanie czasu pracy wiąże się również z bardzo dużą wygodą dla pracowników. Swoją obecność w pracy rejestrują za pomocą karty zbliżeniowej lub z wykorzystaniem danych biometrycznych. Nie muszą pamiętać o podpisywaniu się na papierowych listach obecności. Bez wątpienia jest to dla nich bardzo duże udogodnienie.

Eliminacja błędów

Papierowe listy obecności wiązały się z koniecznością przetwarzania ich w dziale kadr. Wiązało się to z dosyć częstym popełnianiem pomyłek. Wykorzystanie elektronicznego rozliczania czasu pracy eliminuje ludzkie błędy. Zautomatyzowany system pozwala na sprawne realizowanie zadań z zakresu rejestracji i rozliczania czasu pracy.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie https://biosys.pl