Skrupulatne kontrolowanie czasu pracy to domena każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa maksymalizującego efektywność dnia pracy swoich pracowników. Co jednak w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zdalnie? Jakie pracodawcy mają dostępne metody do wyboru i o czym należy pamiętać podczas prowadzenia rejestracji?

Choć wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe w przypadku każdej działalności, to staje się ona coraz popularniejsza i po pandemii, kiedy była koniecznością, przechodzi do porządku dziennego. Ceny powierzchni biurowych to w dużych miastach niekiedy nawet kilkaset tysięcy złotych, dodatkowo koszty wyposażenia zaplecza gastronomicznego, przygotowania stanowisk pracy i wiele innych nakładów skłaniają to przejścia całkowicie w tryb pracy zdalnej.

Jak kontrolować czas pracy pracowników wykonujących swoją pracę poza miejscem zamieszkania? Jak dokonywać rozliczeń? Jaki sposób ewidencji przyjąć? Na te pytania muszą odpowiedzieć sobie pracodawcy, którzy zdecydowali się przyjąć taki system pracy.

Kontrola czasu pracy a efektywność pracowników

Brak jakiejkolwiek kontroli czasu pracy i sprowadzenie ewidencji do niezbędnego w świetle prawa minimum często przekłada się na spadek efektywności pracowników. Nie limitują oni swoich przerw, powielają nagminnie wcześniejsze zakończenie pracy. Z uwagi na to warto jest korzystać z systemów, w których monitorowane będą godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, ale i przerwy, urlopy, delegacje i szereg innych istotnych aktywności. (więcej na ten temat można przeczytać pod adresem kontrola-pracy-zdalnej.pl)
Nowoczesne systemy oferują szeroką gamę dostępnych statusów, które pozwalają pracodawcy monitorować czas pracy. Ponadto pracownicy dzięki klarownemu systemowi kontroli czasu pracy prezentują lepsze postawy i większą efektywność. Mało tego kształtują się w nich zachowania autokontroli i większe poczucie obowiązku.

Kontrola pracy zdalnej a wyliczenia wynagrodzeń

W przepisach prawa jest jasno określone, że ewidencja czasu pracy pracowników jest elementem koniecznym. Jest ona także niezbędna do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownika za pracę. Automatyczne systemy kontroli czasu pracy pozwalają na generowania raportów, dzięki którym działy księgowe firm w łatwy sposób wyliczą wynagrodzenie dla każdego z pracowników.