Każde przedsiębiorstwo posiada dobra materialne, które powinny być w należyty sposób chronione. Coraz więcej firm inwestuje w system kontroli dostępu do pomieszczeń, który pozwala na wejście do danego pokoju czy firmowej strefy tylko ściśle wybranym osobom. System kontroli dostępu znajduje zastosowanie w dużych, międzynarodowych korporacjach, wielotysięcznych zakładach pracy, ale również w średnich i małych firmach.

Wykorzystanie kart zbliżeniowych

Popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie kart zbliżeniowych. Każdy pracownik otrzymuje swoją kartę. Po jej odbiciu może wejść na teren firmy czy danego pomieszczenia. System może zapisywać, jaka osoba weszła do pomieszczenia.

Dane biometryczne

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie danych biometrycznych. Dane biometryczne umożliwiają uzyskanie większego bezpieczeństwa. Jest to bardzo istotne szczególnie wtedy, gdy w samym pomieszczeniu przechowujemy cenne firmowe informacje czy firmowy sprzęt. Dane biometryczne mogą wykorzystywać skan oka, linie papilarne kciuka czy owal twarzy. Ciekawą funkcją jest nadawanie uprawnień w konkretnych godzinach. Udaremni to wejście do pomieszczenia niepowołanym osobom np.. w godzinach nocnych.

Bramki

W miejscach, gdzie przemieszcza się duża liczba osób, stosuje się bramki. Pozwala to na kontrolę przepływu pracowników, którzy mogą w szybki sposób przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi zabiegami.

Elastyczność

Rozwiązania w zakresie kontroli dostępu do pomieszczeń są elastyczne. Łatwo możemy je dopasowywać do aktualnych potrzeb firmy. Wiemy, że firma wraz z rozwojem ma nowe wymagania względem dostępu do ważnych strategicznie pomieszczeń. Dlatego tez umożliwiamy rozbudowę i zmianę elementów, które były w danej firmie wykorzystywane dotychczas.

Bezpieczeństwo

Kontrola dostępu do pomieszczeń to jeden z najważniejszych elementów zapewniania bezpieczeństwa w firmie. Korzystanie z systemu kontroli dostępu do pomieszczeń pozwala na zmniejszenie ryzyka dostania się na teren firmy niepowołanej osoby. Eliminujemy ryzyko kradzieży ważnych firmowych informacji czy cennych przedmiotów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://biosys.pl