Prace alpinistyczne i te wykonywane na wysokości wiążą się z dużym ryzykiem. W wyniku nieprawidłowego przestrzegania zasad bhp może dojść do nieszczęśliwego wypadku, utraty zdrowia a nawet życia. narażeni są tutaj pracownicy i Ci którzy wykonują prace na wysokości jak również i Ci którzy koordynują przeprowadzane prace na na dole na ziemi.

Profesjonalny sprzęt zwyżkowy i dźwigi

Przygotowanie pracowników do wykonywania prac wysokościowych jest bardzo ważne. To jak zostaną przeszkoleni będzie miało odzew w tym jak pracują czy są wydajni czy przestrzegają zasad bhp. Pracodawca musi zapewnić do robót wysokościowych solidny, bezpieczny i przede wszystkim profesjonalny sprzęt. W pracach wysokościowych niezbędne okazują się być podnośniki i dźwigi. Tutaj pozostaje więc opcja zakupu przez firmę własnych zwyżek bądź opcja wynajmu podnośnika. Wszystko zależy oczywiście potrzeb danej firmy o ile u jednej sprawdzi się zakup nowego sprzętu tak u innej idealny okaże się wynajem dźwigów chociażby na godziny. Pewne jest natomiast to aby maszyny dźwigowe były atestowane i miały certyfikat wydany przez UDT.  ROJ RUDOLE -tutaj znajdziesz solidny sprzęt, zwyżkowy  – firma oferuje wynajem dźwigów głównie na Śląsku w kilku miastach tej aglomeracji. Tychy, Bytom, Mikołów  wpisują się na listę tychże miast. Zatem firmy budowlane świadczące swoje usługi budowlane w Tychach, Bytomiu i innych miastach na Śląsku mogą skorzystać z oferty dostępnej na stronie: https://uslugi-dzwig.pl/

Zastosowanie środków chroniących

Pracodawca na podstawie art. 207 § 2 ustawy – Kodeks pracy [2] jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności jest on obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 § 2 pkt 1 [2]).

Zatem oprócz bezpiecznych maszyn, które pracownik będzie wykorzystywać do przeprowadzanych prac niezwykle ważne jest zastosowanie środków chroniących. Podczas organizacja pracy na wysokości niezwykle istotne są dodatkowe elementy zabezpieczające.

Siatki chroniące, asekuracyjne idealnie nadają się podczas wykonywania prac na wysokości głównie tych wykonywanych na dachach. Zastosowanie środków chroniących łagodzi ewentualne skutki upadku.