Falowniki zakup falowników

Falownik (zwany także przemiennikiem) jest niezbyt skomplikowanym urządzeniem, służącym do zamiany prądu stałego na prąd przemienny. Jednak nawet tak proste urządzenie potrafi ulec awarii. Wszystko uzależnione od jakości wykonania danego falownika.

Współcześnie wykorzystuje się falowniki np. w zasilaczach UPS. Wewnątrz takiego zasilacza znajduje się akumulator, a zatem na wyjściu daje on prąd stały. Falownik zamienia prąd stały na przemienny, dzięki czemu możliwe staje się zasilania komputera. Oczywiście nie każdy falownik czy przemiennik daje pełną sinusoidę, ale do zasilania komputerów wystarczy coś, co tylko tę sinusoidę przypomina.

Gdzie jeszcze wykorzystuje się falowniki

Falowniki wymyślono na długo przed komputerami, zatem muszą mieć szereg innych zastosowań. Przykładowo będą to zastosowania typowo przemysłowe, np. regulacja prędkości obrotowej silników indukcyjnych. Przydają się również w sprzętach AGD, do regulacji prędkości obrotowej pralek – poprzez zmianę częstotliwości steruje się prędkością obrotową bębna. Także we wszelkich zastosowaniach, gdzie zmagazynowany jest prąd, który potem chcemy „oddać” w postaci prądu przemiennego – tam zastosowanie znajdzie falownik.

Podział falowników

Falowniki dzielą się na:

  • Falowniki napięcia – składają się z kondensatora, ew. zestawu kondensatorów o dużej pojemności. Zasilane są ze źródła napięciowego, czyli przy pomocy elementu aktywnego obwodu elektronicznego
  • Falowniki prądu – ne ich wejściu jest dławik, a zasilane są ze źródła prądowego. Źródła prądowe możemy zaś podzielić na:
    • Niesterowane (w którym nateżenię prądu jest stałe)
    • Sterowane (w którym natężenie jest uzależnione od napięcia lub prądu w innym obwodzie lub gałęzi obwodu)

Oprócz tego możemy wymyślisz przemienniki zasilane 1-fazowo z sieci 230V oraz trójfazowo dla większych obciążeń.

Zakup nowego falownika – jaką firmę wybrać?

Spośród falowników 1-fazowych i 3-fazowych ciekawe wydają się być falowniki firmy LG dostępne na stronie https://stmpolska.pl/falowniki.html. Te falowniki różnych serii (iC5 czy iG5) zapewniają możliwość dołączenia zewnętrznego rezystora hamującego oraz są jednym z tańszych rozwiązań do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych. Dostępne są również bardziej rozbudowane przemienniki sterowane wektorowo, takie jak LGiP5A, oraz przemienniki do większych mocy (280kW – LG iH5).