boisko na osiedlu

Rekreacyjne uprawianie sportu w naszym kraju ma bardzo bogate tradycje. Już od dziewiętnastego wieku ludzie, hobbystycznie uprawiający różnorakie dyscypliny sportu, zawiązywali stowarzyszenia zrzeszające miłośników dane dyscypliny sportu, Z czasem przeradzały się one w kluby, znane po dziś dzień. Ze znaczenia sportu zdawały sobie od zawsze sprawę także władze lokalne. Z tego też powodu w skupiskach ludzkich budowane są boiska sportowe i miejsca rekreacyjne o różnorakim przeznaczeniu i powierzchni.

Boisko i wielu funkcjach

Najpopularniejszym rodzajem terenu publicznego przeznaczonego do rekreacji są boiska wielofunkcyjne. Najczęściej ich nawierzchnia wykonana jest z odpowiednio dobranych tworzyw sztucznych, które nadają się do skutecznego i bezpiecznego uprawiania większości sportów zespołowych i biegów. Elementami takiego boiska zwykle są: bramki do piłki nożnej i ręcznej, kosze do koszykówki, rozstawiane słupki i siatka do siatkówki oraz siatka do tenisa, a także wyrysowane na nawierzchni linie.

Takie wyposażenie w sprzęt sportowy boiska wielofunkcyjnego pozwala na jego wszechstronne wykorzystanie, dzięki czemu mogą z niego korzystać cale rzesze amatorów aktywności fizycznej. Sprzęt sportowy na boiska obejmuje także elementy uzupełniające, takie jak ogrodzenia, piłkochwyty, trybuny czy też szatnie.

boisko wielofunkcyjne

Nowy rodzaj obiektu sportowego – siłownie zewnętrzne

Od kilku lat w Polsce zarysował się wyraźny trend do budowania obiektów sportowych o bardzo charakterystycznym wyposażeniu. Mowa rzecz jasna o siłowniach zewnętrznych, czyli miejscach rekreacyjnych, wyposażonych w sprzęt do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych, usytuowany na zewnątrz budynków. Najczęściej lokalizacją siłowni zewnętrznych są skwery, parki, place zabaw i zieleńce towarzyszące szkołom i budynkom użyteczności publicznej.

Odpowiedni dobrane wyposażenie siłowni zewnętrznej pozwala na wszechstronne trenowanie mięśni organizmu. Co szczególnie istotne siłownie tego typu zazwyczaj są ogólnodostępne, dzięki czemu każdy ma możliwość bezkosztowego korzystania ze sprzętu siłowego.