Po studiach licencjackich i magisterskich warto poczynić plany na przyszłość i zastanowić się nad wyborem dalszej edukacyjnej drogi. Obecne trendy na rynku pracy pokazują, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z konkretnymi umiejętnościami. Coraz ważniejsza staje się także potrzeba ciągłego kształcenia i poszerzania nabytych kompetencji.

Jak wybrać właściwą ścieżkę edukacji, aby jej ukończenie zaowocowało zdobyciem zawodu z wysoką szansą na zatrudnienie? Rozwiązaniem są studia podyplomowe, które umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w ciągu roku lub dwóch lat nauki. Jest to świetna alternatywa dla kursów zawodowych, ponieważ daje możliwość uzyskania dyplomy oraz zawodu w krótkim czasie.

Jakie studia podyplomowe są najlepsze?

Bardzo ważną kwestią jest wybór odpowiednich studiów podyplomowych. Warto więc postawić na szkołę z doświadczeniem, zatrudniającą nauczycieli którzy są praktykami w swoich dziedzinach. Większość uczelni wyższych posiada w swojej ofercie studia podyplomowe i duży wybór kierunków kształcenia. Możemy podjąć studia podyplomowe bhp, studia podyplomowe na specjalności kadry i płace, kryminologia. Jedną z uczelni wyższych, która prowadzi edukacje na wyżej wymienionych specjalnościach jest WSZOP Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach. Poznaj szczegóły odnośnie prowadzonej rekrutacji na stronie: https://wszop.edu.pl

Co zyskasz wybierając studia podyplomowe?

Uczelnie wyższe prowadzą nauczanie na kierunkach, które pozwalają słuchaczom zdobyć umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania zawodów, na które jest obecnie zapotrzebowanie na rynku pracy. W konsekwencji daje to dużą szansę na znalezienie zatrudnienia. Nauka w takich szkołach to także możliwość rozwinięcia swoich pasji i zainteresowań. Inne atuty to m.in:
-zajęcia w weekendy,
-nauka na przyszłościowych kierunkach,
-możliwość uzyskania tytułu zawodowego nawet po 10 miesiącach nauki,
-praktyki i warsztaty podczas całego okresu nauki.