Specjalistyczne kształcenie wyższe jest w Polsce niezwykle popularne. Coraz więcej uczelni poszerza swoją ofertę edukacyjną o studia podyplomowe. Szansa na zdobycie zawodu i dyplomu zawodowego jest możliwa w trakcie edukacji 2-4 semestralnej (w zależności od wybranej specjalizacji).

Jakie specjalności na studiach podyplomowych wybierają studenci?

Wśród specjalności, które cieszą się największą popularnością znalazły się zarówno te należące do kategorii humanistycznych i technicznych. Studia podyplomowe na specjalności kadry i płace, kryminalistyka, bhp, zarządzanie i inżynieria produkcji, bezpieczeństwo wewnętrzne – te wybrane były w roku akademickim 2021/2022.

Studia podyplomowe na Śląsku

Śląskie uczelnie mają jedną z lepiej przygotowanych ofert edukacyjnych dla studentów. W Katowicach funkcjonuje wiele uczelni, które mają w ofercie studia podyplomowe na wielu ciekawych specjalnościach. WSZOP to jedna z uczelni na Śląsku, która oprócz bogatej oferty edukacyjnej studiów podyplomowych daje możliwość zdobycia cennych kwalifikacji na studiach specjalistycznych dedykowanych dla absolwentów szkoły średniej. Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia wyższe znajdziesz bezpośrednio na stronie uczelni: wszop.edu.pl

Podjęcie nauki na studiach podyplomowych przebiega w kilku prostych krokach. Uczelnia WSZOP jako jedna z nielicznych posiada bardzo przejrzysty proces rekrutacyjny.

Studia podyplomowe – edukacja dla wszystkich

Podjęcie edukacji na studiach podyplomowych daje szanse na zdobycie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. Pracując jako pracownik biurowy możemy przekwalifikować się jako pracownik działu kadr i podjąć edukację na studiach podyplomowych na specjalności kadry i płace. Jeśli jednak chcemy zdobyć dodatkowe kwalifikacje uzupełniające po ukończeniu studiów magisterskich/ inżynierskich możemy podjąć naukę na studiach podyplomowych uzupełniających. Studia podyplomowe kadry i płace, bhp, zarządzanie jakością to jedne z najczęściej wybieranych przez studentów specjalności.