przyrząd do wykonania testów Emc

W obecnych czasach sprzęty AGD czy inne roboty domowego użytku są niezbędnym elementem kuchni, które znacznie ułatwiają życie. Warto także zwrócić uwagę, że wszystkie te urządzenia zawierają styczniki, przełączniki, termoregulatory. Zatem są specyficzną grupą, biorąc pod uwagę zaburzenia elektromagnetyczne. Produkują one pojedyncze impulsy, które są zarówno trudne do przewidzenia jak i ciężko określić czas trwania konkretnych impulsów. Powyższe efekty są związane z zaburzeniami krótkotrwałymi. Czym one się charakteryzują i jak je zmierzyć? Gdzie można je wykonać? Na powyższe pytania można znaleźć odpowiedź w poniższym artykule. 

Zaburzenia krótkotrwałe

Według definicji za trzask uważa się zaburzenie radioelektryczne, które jest niezależne od tego, czy to pojedynczy impuls, czy ich ciąg.  Zdarzają się 30 razy w ciągu jednej minuty i trwają nie dłużej niż 200 ms. W praktyce sytuacja wygląda trochę inaczej – wszystko po to, aby uwzględnić interesy danych producentów sprzętu AGD i innych elektronarzędzi. W związku z tym wprowadzono dodatkowe kryteria (w zależności od rodzaju sprzętu AGD), aby móc zaliczyć zaburzenia krótkotrwałe jako trzaski. 

Jak zmierzyć zaburzenia krótkotrwałe? 

Pomiar zaburzeń krótkotrwałych obejmuje zarówno zaznaczenie ich poziomu w funkcji częstotliwości, czas trwania, odstępy, częstotliwość  i sprawdzenie ich rozkładu w czasie. W ogólnym ujęciu procedura pomiaru trzasków uwzględnia: 

  • pomiar liczby trzasków na konkretnym poziomie, 
  • analiza konkretnych, zaburzonych parametrów,
  • wyznaczenie dopuszczalnego poziomu. 

Powyżej nakreślona procedura w sposób oczywisty pokazuje, że pomiar zaburzeń krótkotrwałych  jest czasochłonny i złożony. Dlatego warto zainwestować w profesjonalne i sprawdzone testy emc. 

Testy EMC – gdzie wykonać? 

Jak już zostało powiedziane, wyroby elektryczne czy elektroniczne zanim zostaną wprowadzone na rynek powinny spełniać pewne dyrektywy, czyli być poddanym testom EMC. Czyli sprawdzeniu czy dane urządzenie jest zdolne do pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i i nie powoduje zaburzeń innych urządzeń. Warto dodać, że jeśli dany produkt nie spełnia tych wymagań, producent może zapłacić wysoką karę. Tego typu testy EMC  są przeprowadzane w różnych laboratoriach. Jednak na szczególną uwagę zasługuje Firma W2, która od 21 lat przeprowadza tego typu badania. Na początku firma przeprowadzała je na własny użytek, a od 5 lat robią je dla innych firm. Cała oferta dostępna jest na stronie internetowej firmy W2.