Systemy przeciwpożarowe powinny być stosowane zgodnie z rozporządzeniem w wielu typach budynków. Jedną ze składowych każdego systemu SSP jest zasilacz. Z niniejszego artykułu dowiecie się jakie są typu tego urządzenia, a także jaką rolę odgrywa w systemach PPOŻ.

Systemy SSP

Systemy SSP, to nic innego jak systemy sygnalizacji pożaru, czyli zbiory urządzeń mających ostrzec osoby znajdujące się w budynku o zaistniałym zagrożeniu. Systemy te muszą spełniać wymagane normy bezpieczeństwa, a konieczność ich stosowania wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Na system SSP składają się takie elementy jak centrala, będąca podstawowym elementem każdego z układów, czujniki, które wykrywają dym i wysyłają informacje do centrali, sygnalizatory akustyczne, dźwiękowe lub optyczne, zasilacze, a także szereg innych urządzeń.

Zasilacz do systemu przeciwpożarowego

Zasilacze do systemów przeciwpożarowych to urządzenia muszące spełniać normy unijne, a także posiadać świadectwo dopuszczenia towaru wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) potwierdzające zgodność z punktem 12.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 553)

Rola zasilacza w systemie PPOŻ

Rolą zasilaczy jest zapewnienie ciągłości działania systemu przeciwpożarowego w sytuacji, gdy do urządzeń przestanie być dostarczany prąd. Przerwy w dostawie mogą w sytuacji pożaru występować bardzo często, dlatego tak istotne jest aby urządzenia miały akumulatory lub baterie zapewniające ciągłość działania systemu. Podczas normalnego działania urządzenie czerpie energię z sieci.