flagi reklamowe

Windery reklamowe, inaczej flagi wykorzystywane do promocji firmy to jedna z podstawowych form reklamy, która stosuje się w pobliżu siedziby, salony sprzedażny, lokalu. Bez względu na to w jakiej branży działa firma, oraz na to czy zajmuje się handlem czy też świadczeniem usług, flagi reklamowe mogą pomóc w wyróżnieniu i sprowadzeniu nowych klientów.

Jak to działa?

Zasada działania flag reklamowych jest bardzo prosta. Wystarczy zamówić spersonalizowane flagi z logo firmowym, lub z hasłem reklamowych czy też informacja o rodzaju usług lub produktów, aby zwrócić uwagę przechodniów czy przejezdnych. Jeśli dla przykładu posiadasz mały lokal oferujący lody rzemieślnicze, może on nie być zauważony przez osoby znajdujące się w pobliżu. Z jednej strony lokal może być za mało wyeksponowany, a z drugiej sąsiednie lokale mogą mieć bardziej widoczne formy reklamy, które bardziej zwracają na siebie uwagę niż mały lokal z lodami. Dlatego ważne jest, aby dobrze wyróżnić lokal, postawić na szyld, potykacz z ofertą itd. Świetnym dopełnieniem będzie ustawienie jednej lub kilku flag reklamowych, które będą już z daleka informowały o lokalizacji lokalu z lodami. Dzięki temu nikt nie przejdzie bez wiedzy, że mija właśnie rzemieślnicze lody, a to naprawdę może podnieść dzienny utarg.

Gdzie i jak stosować flagi reklamowe?

Flagi reklamowe można zastosować tak naprawdę wszędzie. Ich ilość i rozmiar powinien być dostosowany do panujących wokół lokalu warunków, do wielkości terenu na jakim działa firma itd. na pewno małe lokale w ścisłych centrach miast będą potrzebowały raczej mniejszych flag, z uwagi na niewiele miejsca do wykorzystania – zwykle będzie to chodnik przy lokalu. Firma posiadające swój własny teren i budynek mogą pozwolić sobie na więcej. Flagi można umieścić np. wzdłuż drogi czy chodnika na terenie firmy, tak aby już z większej odległości było można je zauważyć. Na pewno flagi stawiane przy drodze powinny być bardziej widoczne, aby kierowcy widzieli je z uprzedzeniem i ewentualnie mogli w odpowiedniej chwili zjechać na teren firmy. Flagi stosują między innymi markety, hipermarkety, stacje benzynowe i inne firmy, chcące się bardziej wyróżnić w przestrzeni.

Windery reklamowe nie są drogie, można je nabyć za atrakcyjną kwotę. Dla przykładu można zapoznać się z ofertą windery reklamowe warszawa aby mieć świadomość z jakimi nakładami może się taka inwestycja wiązać.