Każda firma, niezależnie od wielkości, powinna chronić swoje bezpieczeństwo. Ważnym elementem jest tu kontrola dostępu do pomieszczeń, szczególnie tych, gdzie znajdują się cenne przedmioty i ważne dla przedsiębiorstwa informacje. Dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie w firmie systemu kontroli dostępu.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu pozwala na stałe monitowaniem tego, kto znajduje się na terenie firmy, a także w jakich miejscach o jakim czasie. Jest to bardzo wygodne, a przede wszystkim zapewniające duże bezpieczeństwo rozwiązanie. W ramach systemu kontroli dostępu do pomieszczeń możemy wykorzystać różne urządzenia. Są to między innymi zamek na odcisk palca czy czytniki na karty zbliżeniowe.

Jakie rozwiązania warto wdrożyć?

W miejscach, które powinny zostać objęte kontrolą dostępu na najwyższym poziomie warto zastosować rozwiązania oparte o biometrię. Najczęściej stosuje się tu odcisk palca. Popularne są również skanowanie twarzy oraz skanowanie oka. Rozwiązania biometryczne dają bardzo duży poziom bezpieczeństwa. Praktycznie uniemożliwiają wtargniecie na teren firmy osoby do tego nieupoważnionej. W miejscach, które mogą zostać objęte ochroną na nieco niższym poziomie można wykorzystać czytniki kart zbliżeniowych. W użyciu są też urządzenia na kod PIN. Dają one jednak niższy poziom ochrony od rozwiązań omówionych powyżej. Więcej dowiesz się na stronie https://biosys.pl/kontrola-dostepu-msp.

Kontrola dostępu w małych firmach

Kontrola dostępu z powodzeniem może być stosowana również w małych i średnich firmach, dla których zapewnienie bezpieczeństwa jest równie ważne co dla dużych korporacji. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzenia, jakim jest zamek na odcisk palca. Urządzenie pozwala na trwałe wyeliminować klucze. W bazie danych możemy zmieniać listę osób, które są uprawnione do wejścia na teren danej strefy czy pokoju.