Wiele osób traktuje wędkarstwo, jako swoje hobby, pasję. Mnóstwo czasu spędzają na łowieniu ryb, które nie zawsze są łatwe do złapania. Dlaczego więc nie połączyć swojej pasji i nie zainicjować stawu hodowlanego? Staw hodowlany to świetna sprawa dla osób lubujących się w wędkarstwie, ale również może to być pomysł na biznes. Jednak trzeba pamiętać o kilku bardzo istotnych aspektach, o których dowiecie się z tego artykułu!

Operat wodnoprawny

Podczas zakładania stawu hodowlanego niezwykle istotny jest operat wodnoprawny. Jest to dokument uprawniający do stworzenia stawu hodowlanego, a składa się on z dwóch części, mianowicie z części graficznej, a także opisowej. Każda z części dokumentu ma pewne wyznaczniki, których kurczowo należy się trzymać podczas oddawania dokumentacji do urzędu.

Część graficzna operatu wodnoprawnego powinna zawierać plan urządzeń wodnych oraz zasięg ich oddziaływania. Należy tutaj wspomnieć np. o mikrositach bębnowych. Mikrosita bębnowe, które są niejako filtrami. Filtrowanie wody odbywa się dzięki mikrositom bębnowym, a zanieczyszczenia w postaci części stałych zostają osadzone na wewnętrznej stronie sita. Mikrosita bębnowe powinny zostać umieszczone na mapie, na której odpowiednio oznaczona zostanie nieruchomość, a także jej powierzchnia. Wszystko powinno być wykonane w należytej skali. Co więcej, powinien tutaj znajdować się opis techniczny urządzeń, które będą pobierały wodę, schemat funkcjonalny (albo technologiczny) urządzeń wodnych i wiele innych. Część opisowa ma przede wszystkim zawierać w sobie opis celu. Czyli dlaczego zamierzamy korzystać z wód oraz odpowiednio należy opisać jego zakres, ale także wyszczególnić urządzenia pomiarowe i znaki żeglugowe. Co więcej, w części opisowej należy scharakteryzować wody, które mają zostać objęte pozwoleniem wodnoprawnym.

Rodzaj ryb

Jeśli załatwiliśmy już wszystkie pozwolenia, mamy odpowiedni budżet, a przede wszystkim miejsce do wykonania stawu należy zastanowić się nad gatunkiem ryb, które chcielibyśmy zacząć hodować. Gatunków jest mnóstwo, dlatego należy kierować się pewnymi wyznacznikami. Warto także pamiętać, że na każde 10 cm długości ryby powinno przypadać co najmniej 0,5m2 powierzchni stawu oraz 50l wody.

Założenie stawu hodowlanego nie jest wbrew pozorom takie proste jak mogłoby się wydawać. Pamiętajmy o operacie wodnoprawnym, bo bez tego ani rusz.